Search Job Główny Urząd Statystyczny 2022 | Joboio.com

20 job vacancies for search Główny Urząd Statystyczny

Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa

WarszawaGłówny Urząd Statystyczny25-05-2022
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne). Znajomość ustawy o statystyce publicznej. Umiejętność obsługi komputera (MS Office).

Ankieter na terenie Ciechanowa oraz powiatów: pułtuskiego, legionowskiego, wyszkowskiego i płońskiego

WarszawaGłówny Urząd Statystyczny24-05-2022
Naszym pracownikom oferujemy przejrzyste zasady zatrudniania i wynagradzania. Umowę o pracę na pełny etat i status pracownika państwowego,.

Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

WarszawaGłówny Urząd Statystyczny24-05-2022
Prowadzi szkolenia z zakresu danych osobowych oraz informuje pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy…

Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań

PoznańGłówny Urząd Statystyczny21-05-2022
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, "home office"). Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne). Znajomość ustawy o służbie cywilnej.

Specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska

WarszawaGłówny Urząd Statystyczny20-05-2022
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne). Umiejętność obsługi komputera (MS Office). Umiejętność obsługi tabel bazodanowych, tworzenia i symbolizacji plików…

Starszy specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia

OpoleGłówny Urząd Statystyczny20-05-2022
Inicjowaniem i nadzorowaniem spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników Urzędu.

Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań

WrocławGłówny Urząd Statystyczny18-05-2022
Pomaga merytorycznie pracownikom zespołu realizującego zakres zadań zgodnie z przyjętą organizacją pracy. Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne).

Starszy Specjalista Do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki

WrocławGłówny Urząd Statystyczny17-05-2022
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”). Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne…

Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym

WarszawaGłówny Urząd Statystyczny19-05-2022
Prowadzi i aktualizuje plan zamówień publicznych w GUS w celu zapewnienia sprawnego udzielenia zamówień publicznych w GUS.

Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia

KrakówGłówny Urząd Statystyczny18-05-2022
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu. Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne). Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.